پولتا سیستم پایش مرغداری هاست که با استفاده از آنالیز دیتا و جمع آوری داده ها میتواند به بهینه سازی تولید و افزایش راندمان در مرغداری ها کمک کند.

ارتباط با ما

تهران - تقاطع سهروردی و مطهری - ساختمان شناسا - طبقه 1

info@pouletta.ir

0902-4411613

750

فارم

170
+

پروژه

10
+

سال

2840

سالن

ویژگی های پولتا

ذخیره سازی و آنالیز داده ها

داده هایی که مرغدار ثبت می کند به صورت آسان، دقیق ریل تایم و متمرکز براساس پارامترهای آنالیز دیتا در اختیار قرار می گیرد.

Screenshot 2023-10-03 145329

پنل درمان

دامپزشک می تواند با استفاده از دیتاهای موثق و آنالیز شده و یکپارچه و با در نظر گرفتن شرایط مختلف درمان موثرتری را ارائه دهد

Screenshot 2023-10-03 150205

تشخیص سریع مشکل

پولتا با بررسی استانداردهای تمام فاکتورهای اساسی رشد و سلامت مرغداری با بروز هر اتفاق غیر طبیعی مرغدار و دامپزشک را خبردار میکند.

Screenshot 2023-10-03 143729
landing_06-1