پولتا سیستم پایش مرغداری هاست که با استفاده از آنالیز دیتا و جمع آوری داده ها میتواند به بهینه سازی تولید و افزایش راندمان در مرغداری ها کمک کند.

ارتباط با ما

تهران - تقاطع سهروردی و مطهری - ساختمان شناسا - طبقه 1

info@pouletta.ir

0902-4411613

shapes-4_01
shapes-4_02
shapes-4_03
shapes-4_04
Screenshot 2023-10-03 141032

یک مرغ دار چه دغدغه هایی دارد؟

آیا تعداد تلفاتی که درمرغداری دارم طبیعی است؟

نکند بیخودی دان زیادی مصرف میکنم و پولم اسراف میشود یا برعکس آیا تولیدی مرغداریم به حد کامل خود رسیده است؟

آرامش ندارم! هر روز باید به مرغداری سر بزنم؛ دان خوری و آب خوری را بررسی کنم تا مطمئن شوم مرغ ها خوب غذا میخورند و همه چیز خوب پیش می رود.

هر بار که با دامپزشک تماس میگیرم باید سن گله ام، داروها و واکسنهایی که مصرف کردم، ترکیبات دان و مقدار دان مصرفی روزانه ام را به او بگویم. اینکار خسته کننده است؛ 

چندین سال مرغدارم. آیا نسبت به سالهای قبل پیشرفت کرده ام یا نکند قبلا بهتر کار میکردم؟

object

ویژگی های پولتا

ذخیره سازی و آنالیز داده ها

داده هایی که مرغدار ثبت می کند به صورت آسان، دقیق ریل تایم و متمرکز براساس پارامترهای آنالیز دیتا در اختیار قرار می گیرد.

Screenshot 2023-10-03 145329

پنل دامپزشک

تماس های تلفنی غیر دقیق جای خود را به آمارهای مستند و نمودارهای مبتنی بر دیتا می دهند.

Screenshot 2023-10-03 150205

داشبورد نظارتی مرغداری ها

بررسی فعالیت ها، آمار تلفات، آمار تولید و رشد تمامی مرغداری ها و امتیاز دهی به آن ها براساس پارامترهای استاندارد.

Screenshot 2023-10-03 143729
landing_06-1